PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Zprávy

Výluka tramvají v úseku Masarykovo nádraží - Senovážné náměstí, z důvodu rekonstrukce tratě v centru Prahy

29.04.2024
Od pondělí 29. dubna 2024 do konce školního roku, tj. do soboty 29. června 2024 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) rekonstruovat tramvajovou trať v oblasti Masarykova nádraží, konkrétně v Dlážděné a Havlíčkově ulici. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz mezi Senovážným náměstím a ulicí Na Poříčí. I vzhledem k bouracím pracím na části Libeňského soumostí se rekonstrukce tratě v oblasti Masarykova nádraží dotkne 12 denních tramvajových linek a čtyř nočních. Linky 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 42, 91, 92, 94 a 96 budou jezdit po změněných trasách. Vzhledem na centrum města a rozsah prací náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Automobilová doprava bude během rekonstrukce vyloučena z Dlážděné ulice, a z větší části také z Havlíčkovy ulice. Pro zachování obsluhy provozů v oblasti, zejména v ulici V Celnici, DPP doporučuje, aby řidiči do této oblasti nezajížděli, pokud to nebude nezbytně nutné.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Tramvajová trať v tomto úseku pochází ještě z roku 1983, kdy na ní proběhla poslední kompletní rekonstrukce. V roce 2003 jsme na ní provedli repanelizaci, čímž jsme prodloužili její životnost o dalších více než 20 let. Trať je postavena ještě na velkoplošných BKV panelech. Vzhledem k jejich stáří, ale i celého tramvajového svršku, vlivem intenzity provozu, různých výkopových prací v okolí tratě či dokonce pod ní v průběhu uplynulých 40 let došlo k degradaci i konstrukčních vrstev pod panely. Kromě toho dožily samotné panely a opotřebené jsou i kolejnice. V tomto úseku jsme proto dospěli do stavu, kdy už není z technického či ekonomického hlediska účelné realizovat pouze další repanelizaci, ale musíme celou trať kompletně zrekonstruovat, tj., nahradit všechny její vrstvy až do hloubky cca 60 centimetrů. Jinými slovy, musíme celou původní konstrukci tratě zbourat, zdemontovat, vše odvést a postavit znovu celou konstrukci s použitím moderních technologií. Zrekonstruovanou trať postavíme na betonové desce s upevněním kolejnic systémem W-tram. Doplníme do ní antivibrační rohože, které do tratě nelze instalovat jindy než při její kompletní rekonstrukci. Trať zrekonstruujeme vlastními silami," vysvětluje Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

Trať bude po rekonstrukci tišší, zlepší se poloměr kolejových oblouků v křižovatce s Hybernskou ulicí, tím pádem i průjezd tramvají a sníží se míra jejich opotřebení. DPP také upraví zastávky Masarykovo nádraží, kde vznikne bezpečnější přechod pro chodce. Součástí zrekonstruované tratě budou nově
i mazací zařízení kolejových oblouků, díky kterým se sníží jak hluk, tak i opotřebení kolejnic. Výluky tramvajového provozu v oblasti využijí pro své práce také společnosti Pražská plynárenská a Pražská vodohospodářská společnost, tyto práce budou koordinovány s rekonstrukcí tramvajové tratě.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě v Dlážděné a Havlíčkově ulici je od pondělí 29. dubna 2024, od cca 0:00 do soboty 29. června 2024 do zhruba 4:30, tj. ranního výjezdu denních spojů obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti Masarykova nádraží, konkrétně mezi Senovážným náměstím a ulicí Na Poříčí. K úpravě linkového vedení tramvají dochází i s ohledem na probíhající stavební práce na části Libeňského soumostí a výluku tramvají v úseku Palmovka - Libeňský most.

Změny tras tramvajových linek

- Linka 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.

- Linka 3 je ve směru od Modřan a Braníku ze zastávky Jindřišská vedena do zastávky Senovážné náměstí, dále pokračuje jako linka 26 přes zastávku Hlavní nádraží směr Nádraží Hostivař.

- Linka 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 14 směr Spořilov.

- Linka 7 je v úseku Balabenka - Starý Hloubětín odkloněna přes zastávky Arena Libeň jih, Nádraží Libeň a Podkovářská.

- Linka 12 je ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Vltavská odkloněna přes zastávky Štvanice, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Nádraží Vysočany, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.

- Linka 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 6 směr Kubánské náměstí.

- Linka 15 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) odkloněna přes zastávky Bílá labuť, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Bulovka a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská). V úseku Bílá labuť - Kobylisy je v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 hod. do 20:00 hod.

- Linka 24 je ve směru od Náměstí Bratří Synků ze zastávky Jindřišská odkloněna přes zastávky Senovážné náměstí, Hlavní nádraží, Viktoria Žižkov, Olšanské náměstí a Flora do obratiště Olšanské hřbitovy. Linka je v provozu denně.

- Linka 25 je ve směru od Bílé Hory ze zastávky Vltavská vedena přes zastávky Dělnická, Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.

- Linka 26 je ve směru od Nádraží Hostivař ze zastávky Hlavní nádraží vedena do zastávky Senovážné náměstí, dále pokračuje jako linka 3 přes zastávku Jindřišská směr Sídliště Modřany.

- Linka 27 je ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny do zastávky Libeňský most.

- Historická linka 42 je vedena v trase Dlabačov - Královský letohrádek - Letenské náměstí - Strossmayerovo náměstí - Čechův most - Staroměstská - Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí - Karlovo náměstí - Národní třída - Národní divadlo - Újezd - Malostranská - Královský letohrádek - Dlabačov.

- Noční linky 91 a 96 jsou v úseku Lazarská - Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most.

- Noční linka 92 je v úseku Lazarská - Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky a Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí).

- Noční linka 94 je v úseku Lazarská - Palmovka vedena přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Těšnov, Florenc, Křižíkova a Invalidovna.

Nově zavedené linky tramvají

V souvislostí s rekonstrukcí tramvajové tratě v oblasti Masarykova nádraží a na pokračující výluku tramvají v úseku Palmovka - Libeňský most DPP zavádí v denním provozu:

- Linku 30 v trase Březiněveská - Kobylisy - Bulovka - Palmovka - Florenc - Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) - Náměstí Republiky - Strossmayerovo náměstí - Hradčanská - Dejvická - Nádraží Veleslavín - Dědina.

- a linku 34 v trase Libeňský most - Maniny - Vltavská - Bílá labuť - Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) - Náměstí Republiky - Strossmayerovo náměstí - Výstaviště - Nádraží Holešovice - Trojská - Kobylisy - Vozovna Kobylisy,

v nočním provozu pak:

- Linku 90 v trase Palackého náměstí - Karlovo náměstí - Lazarská - Václavské náměstí - Hlavní nádraží - Olšanské náměstí - Flora - Olšanské hřbitovy (v úseku Palackého náměstí - Lazarská je v provozu pouze v uvedeném směru).

- Nadále zůstává v provozu linka 31 v trase Spojovací - Ohrada - Palmovka - Balabenka - Vysočanská.

Doporučení pro přestupní vazbu metro/vlak a tramvaj z/na Masarykovo nádraží

- Směr Karlín, Libeň a do oblasti Holešovic: z vlakového nádraží dojít pěšky cca 250 metrů do ulice Na Poříčí do zastávky Masarykovo nádraží a dále pokračovat tramvajovými spoji, pro spojení z metra vystoupit vestibulem Náměstí Republiky.

- Směr Žižkov: z vlakového nádraží dojít pěšky cca 330 metrů na Senovážné náměstí do stejnojmenné zastávky a dále pokračovat tramvajovými spoji.

Omezení automobilové dopravy


Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena Dlážděná ulice v celém úseku mezi Senovážným náměstím a Hybernskou ulicí a z větší části také z Havlíčkovy ulice. Po většinu času průběhu stavby bude Hybernská ulice jednosměrná k Opletalově ulici, řidiči v opačném směru budou navedeni na objízdnou trasu přes Senovážné náměstí. V Havlíčkově ulici bude zakázáno parkování po celou dobu stavby. Pro zásobování bude zřízeno provizorní místo u křižovatky s ulicí Na Poříčí. Další omezení se budou měnit dle jednotlivých etap.

1. etapa (29. dubna od 0:30 - 14. května do 6:00)
Bude uzavřen přejezd V Celnici - Na Florenci. Obsluha celé ulice V Celnici bude možná pouze od ulice Na Poříčí, a to obousměrně jedním jízdním pruhem s výhybnami. V této etapě lze očekávat dopravní komplikace a DPP doporučuje proto řidičům, aby do místa nezajížděli, pokud to nebude nezbytně nutné.

2. etapa (14. května od 6:00 - 28. května do 6:00)
V podélném směru bude zcela uzavřena Havlíčkova ulice, ale obsluha ulice V Celnici již bude probíhat přes otevřený přejezd od ulice Na Florenci.

3. etapa (28. května od 6:00 - 12. června do 6:00)
Úplná uzavírka křižovatky Havlíčkova - Hybernská pro všechny směry. Pokračuje uzavírka Havlíčkovy ulice z 2. etapy.

4. etapa (12. června od 6:00 - 1. července do 0:01)
Uvolnění křižovatky Havlíčkova - Hybernská a současně uvolnění Havlíčkovy ulice od ulice Na Poříčí k ulici V Celnici.

Omezení pro chodce


Podélný pohyb chodců podél stavby bude umožněn po celou dobu rekonstrukce s případnými zúženími. Příčné přecházení přes stavbu bude možné zejména ve vazbě na příslušné příčné vazby po definitivních nebo provizorních přechodech.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Úřad vlády sníží spotřebu energie o desítky procent díky vody z Vltavy

PRAHA - Úřad vlády ČR cílí na úsporná energetická řešení svého provozu. Právě vypsal soutěž na využití tepelného potenciálu Vltavy pomocí tepelných čerpadel k vytápění Strakovy akademie. Ambicí úřadu je snížit oproti současnosti spotřebu tepla na ...

Pražská ordinace Armády spásy zachránila život již desítkám lidí

Armáda spásy je mezinárodní organizace a součástí jejího poslání je poskytovat pomoc potřebným lidem bez jakékoli diskriminace. Opakovaně také uvádí, ...

Poznejte tajemství bývalého protiatomového krytu v podzemí pražského muzea

PRAHA - Co vše ukrývá muzeum? Jak to vypadá v muzejním podzemí a jaký je pohled na Prahu ze střechy při západu slunce? To za běžného dne nepoznáte. V ...

Dopravce Eznis Airways nabídne přímé lety z Prahy do Mongolska

Letiště Václava Havla Praha nabídne poprvé v historii pravidelné přímé lety do Ulánbátaru. Dopravce Eznis Airways bude do mongolské metropole létat od ...

Úřad práce: Nezaměstnanost v Praze v květnu klesla na 2,7 %

K 31. 5. 2024 evidovaly kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v hl. m. Praze celkem 27 643 uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných se tak meziměsíč ...

Čtvrtek 13.6.2024
Praha
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes