PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Zprávy

Dopravní podnik hl. m. Prahy otevřel novou tramvajovou trať Divoká Šárka - Dědina

23.10.2023
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) včera slavnostně uvedl do provozu další tramvajovou trať Divoká Šárka - Dědina. Je to letos už třetí a nejdelší zprovozněná nová trať v Praze o celkové délce 2,23 kilometrů. Její výstavbou se podařilo naplnit více než 40leté plány hl. m. Prahy. Nachází se na ní pět párů zastávek a je zakončena smyčkou Dědina. Od ranního výjezdu od pondělí 23. října 2023 začnou na nové trati na Dědinu jezdit pravidelné spoje na tramvajových linkách č. 20 a 26. Obyvatelé rezidenční oblasti díky tomu získají přímé, kapacitnější a lokálně bezemisní spojení do centra své městské části i samotné Prahy. Zhotovitelem stavby byla společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby tratě činí 839,5 mil. korun, část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2.
Foto: DPP
"Propracovaným systémem městské hromadné dopravy patří Praha k evropské špičce. Zprovozněním této tramvajové trati - letos již třetí - dává vedení hlavního města najevo, že tento systém chce dále rozvíjet. Jsem zastáncem rovnoprávného přístupu ke všem druhům dopravy, ta veřejná má samozřejmě své specifické postavení," říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

"Divoká Šárka - Dědina je poslední, ale také nejdelší a nejsložitější nová tramvajová trať, kterou jsme letos v Praze otevřeli. Její výstavbou jsme splnili jeden z dluhů Prahy, trať zde byla totiž plánovaná už od poloviny 70. let minulého století jako dopravní obsluha sídliště Na Dědině a v územním plánu je zanesena od roku 1986. Nová trať bude sloužit nejen obyvatelům sídliště Na Dědině, ale celé rezidenční oblasti, včetně nové bytové zástavby u Drnovské ulice, kteří se přímými, kapacitními a lokálně bezemisními spoji dostanou nejen do centra své městské části, ale také na Malou Stranu, Letnou, Náměstí Republiky či na Anděl. Umožnila také redukci autobusové dopravy v oblasti. Ve smyčce na Dědině však tramvaje nebudou končit navždy. V červenci Rada HMP uložila DPP úkol, aby začal projekčně připravovat prodloužení tratě z Dědiny k budoucímu dopravnímu terminálu Dlouhá Míle u budoucí zastávky železnice na letiště. Připravujeme také tramvajovou trať do Suchdola a prověřujeme možnosti výstavby tratě, která by propojila Prahu 6, Troju a Prahu 8, tři městské části, které doposud nemají přímé kapacitní spojení MHD," dodává Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

"Zprovoznění nové tratě na Dědinu je dobrou zprávou také pro životní prostředí Prahy. Postupným rozšiřováním lokálně bezemisní veřejné dopravy a nahrazováním naftových autobusových spojů přispíváme k naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy. Dalším příspěvkem již brzy bude náhrada naftových autobusů za bateriové trolejbusy na lince na letiště. Další skvělou zprávou je plánovaná výsadba 176 stromů a bezmála 8,5 tisíce keřů, byť část z nich bude v následujících týdnech teprve realizována. Z pohledu životního prostředí je to úctyhodné číslo," říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast živ. prostředí a klimatického plánu.

"Holyně - Slivenec a Divoká Šárka - Dědina, dvě stavby, dvě nové tramvajové tratě uvedené do provozu v rozpětí zhruba jednoho týdne a dva naprosté protiklady. V případě druhé jmenované trať vznikala z hlediska celého procesu přípravy nejkomplikovanějším možným způsobem. Když město rezignuje na výstavbu dopravní infrastruktury současně s obytnými budovami nebo celou čtvrtí, každý posun na pozdější termín a výstavba v intravilánu, kde v mezidobí vyrostly dvě generace obyvatel vše značně komplikuje. Je pochopitelné, že část místních si na dočasný stav trvající desítky let už zvykla. Je to dobrá lekce pro nás, abychom plánování, rozvoj a zejména výstavbu města realizovali koncepčně, o což se uplynulé zhruba tři roky snažíme. Na druhou stranu jsme v případě Vlastiny ulice díky výstavbě tramvajové tratě dostali šanci zmodernizovat celý uliční profil podle současných měřítek. Unikátně jsme zasadili tramvajovou trať kolem stávající aleje stromů, kterou v rámci probíhající výsadby nových stromů brzy prodloužíme až ke křižovatce s Drnovskou ulicí. Parkovací místa, která kvůli výstavbě tratě a modernizace ulice zmizela, budou brzy k dispozici v parkovacím domě, který odbor investiční HMP začal stavět mezi ulicemi Vlastina, Drnovská a Ciolkovského," doplňuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

"Výstavba tramvajové tratě na Dědinu byla velice náročná. Jsem ale rád, že se podařilo dodržet stanovený termín dokončení. Chtěl bych ale poděkovat zejména obyvatelům Dědiny za jejich shovívavost a pochopení v průběhu celé výstavby. Velice dobře si uvědomuji, jak to pro ně bylo náročné. A zároveň je prosím ještě o trpělivost v průběhu dokončovacích prací. Věřím ale, že jim nová tramvajová trať přinese nejen zrychlení, ale také mnohem větší komfort v dopravě. Vedle toho nepolevíme v tlaku na rychlou výstavbu parkovacího domu, který by měl částečně nahradit úbytek parkovacích míst," říká Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6.

"Letos jsme v Praze zprovoznili tři tramvajové tratě o celkové délce téměř přesně pět kilometrů, což je za uplynulých dvacet let zatím největší porce od zprovoznění tramvajové tratě na Barrandov v roce 2003. Je to v součtu dokonce více, než zmiňovaná trať Hlubočepy - Sídliště Barrandov. Všechny tři tratě nevznikaly lehce, stavebně zejména nejnovější na Dědinu byla pověstným prubířským kamenem realizována navíc ve velmi úzké koordinaci s výstavou nové trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha. Příští rok nás nicméně čeká zahájení násobně náročnějšího projektu, a to výstavba nové tramvajové tratě v absolutním centru Prahy - na Václavském náměstí," dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

"Faktická příprava této tratě trvala přes 12 let, doba od zahájení stavby do zahájení provozu 16 měsíců. Poměr rok přípravy = měsíc výstavby jsme zatím změnili jen nepatrně. Důležité je, že stavba proběhla opravdu mimořádně rychle, vždyť podobné projekty v zahraničí, například v Berlíně se staví o mnoho let déle. Pro nás je prioritou zahájit provoz co nejdříve, i když nejsou dokončené všechny části stavby a jejich dokončování bude ještě nějaký čas probíhat. Současně bych na tomto místě rád poděkoval za spolufinancování této důležité stavby z dotací Evropské unie z Operačního programu Doprava 2," doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP - Povrch.

"Stavba, kterou dnes otevíráme, je mimořádným dílem hned z několika úhlů pohledu. Z toho našeho jako zhotovitele kladla především mimořádné nároky na koordinaci jednotlivých prací a subjektů, které tyto činnosti prováděly. Jen za naši společnost se na stavbě podílely tři divize. Pracovalo se nejen nad zemí, ale i pod zemí, kde byly mimo jiné provedeny přeložky vodovodů velkých profilů (DN 1200 mm) a vybudována retenční nádrž pod ulicí Drnovská (DN 1800 mm), na níž bylo nezbytné provést i přeložku komunikace. Tím, že jde o zastavěné území, byly kladeny vysoké nároky na zachování jeho obslužnosti a na minimalizaci dopadů na životní prostředí. Ta byla jednou z našich priorit. Každá stavba však do životů obyvatel daného místa nějak zasáhne a za jejich trpělivost děkujeme. Věřím, že jim i ostatním uživatelům bude dílo dobře sloužit," uzavírá Jiří Tesař, člen představenstva a obchodní ředitel zhotovitele, společnosti Subterra.

Dopravní opatření v souvislosti se zprovozněním nové tramvajové tratě Divoká Šárka - DědinaOd pondělí 23. října 2023 od ranního výjezdu začnou tramvajové linky č. 20 a 26 jezdit na nově vybudované trati na Dědinu, tj. ve směru z centra budou prodlouženy o úsek Divoká Šárka - Vlastina - Sídliště Na Dědině - Ciolkovského - Dědina. Na Dědinu budou obě linky jezdit denně, v noci bude oblast zatím obsluhována autobusovou linkou č. 910.

Změny v provozu autobusových linek


- Linka č. 108 je zkrácena do trasy Dejvická - Divoká Šárka.

- Linka č. 225 je zkrácena do trasy Velká Ohrada - Sídliště Na Dědině.

- Na lince č. 300 jsou v pracovních dnech od cca 5:00 do zhruba 20:00 zavedeny vložené spoje, které obslouží úsek Nádraží Veleslavín - Nové Vokovice.

Přejmenování autobusových zastávek


Zastávka Dlouhá Míle je přejmenována, její nový název je Dědina.

Další trvalé změny v provozu tramvají


- Linka č. 6 je ve směru z centra ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong, Poliklinika Vysočany a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

- Linka č. 14 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Palmovka.

- Linky č. 7 a 19 se vrací do své původní trasy, tj. navzájem si vymění koncové úseky od zastávky Vinice. Linka č. 7 bude ze zastávky Vinice pokračovat přes zastávky Solidarita, Zborov - Strašnické divadlo, Limuzská, Nové Strašnice do své konečné Depo Hostivař. Linka č. 19 bude od zastávky Vinice pokračovat přes zastávky Krematorium Strašnice, Vinohradské hřbitovy, Želivského, Nákladové nádraží Žižkov, Biskupcova, Krejcárek, Palmovka, Balabenka, Divadlo Gong, Poliklinika Vysočany, Nádraží Vysočany, Vysočanská, Špitálská, Poštovská, Kolbenova, Nový Hloubětín, Vozovna Hloubětín, Starý Hloubětín, Hloubětín, Sídliště Hloubětín do své konečné Lehovec.

Popis tramvajové tratě Divoká Šárka - Dědina


Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědina je dvoukolejná, začíná výjezdem ze stávající smyčky Divoká Šárka, ve které byla v rámci výstavby nové tratě snesena vnější kolej nacházející se v nevhodné blízkosti přírodní památky. Nová trať po výjezdu ze smyčky Divoká Šárka pokračuje Evropskou ulicí ke křížení s Vlastinou ulicí. Na začátku tratě, u křižovatky s Libockou ulicí, se nachází první dvojice zastávek Divoká Šárka, vybudovaných jako nástupní ostrůvky v ose Evropské ulice. Budou sloužit pro společné odbavování tramvajových, autobusových a do budoucna také trolejbusových spojů.

Za zastávkami Divoká Šárka trať na světelné křižovatce pokračuje vlevo přes pás zeleně do Vlastiny ulice. V tomto úseku až po křižovatku s ulicí U Silnice je konstrukce tratě vybudována jako pevná jízdní dráha s upevněním W-tram, přičemž základní betonová deska je uložena ve speciální antivibrační konstrukci. V tomto úseku má trať asfaltový zákryt a bude pojížděn automobily a autobusy. Těsně před křižovatkou s ulicí U Silnice se nachází druhá dvojice zastávek Vlastina, které jsou zřízené jako chodníkové mysy.

Za křižovatkou s ulicí U Silnice se podařilo Vlastinu ulici rozšířit o 8,5 metru na jižní stranu na úkor vojenského areálu, díky čemuž bylo možné původní dvoupruhovou ulici rozšířit na směrově rozdělenou, kdy v každém pásu se nachází jeden jízdní pruh a samostatná nepojížděná tramvajová kolej zřízená klasickou metodou s kolejnicemi na betonových pražcích. Mezi kolejemi zůstalo zachováno stromořadí. Před koncem stavby provedl jeho správce, Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) dílčí obnovu a doplnění stromořadí. Tramvajový svršek má v této oblasti Vlastiny ulice zatravněný svršek.

Na začátku sídliště, u obchodního domu Delta, resp. u křižovatky se Žukovského ulicí je zřízena třetí dvojice zastávek Sídliště Na Dědině, které jsou společné pro odbavování tramvajových a autobusových spojů. Tramvajová trať je i v tomto úseku v maximální možné míře zatravněna. Před koncem Vlastiny ulice u křižovatky s Ciolkovského ulicí je umístěna čtvrtá dvojice zastávek Ciolkovského, rovněž s možností využití i pro autobusové spoje MHD. Severně od těchto zastávek a samotné komunikace, v kvadrantu mezi Vlastinou, Drnovskou a Ciolkovského ulicemi v době zahájení provozu odbor investiční Magistrátu HMP zahajoval budování parkovacího domu.

Křižovatka Vlastiny a Drnovské ulice je nově řešena jako světelně řízená. Tramvaj zde vyjede do prostoru mimo pozemní komunikaci a pokračuje severozápadním směrem podél Drnovské ulice až do koncové smyčky Dědina se stejnojmennou poslední dvojící zastávek. Od konečných zastávek je vybudovaný chodník ke stávající o nově vznikající zástavbě. Mezi tramvajovou tratí a silnicí v Drnovské ulici nechal DPP vysadit nové stromořadí, které tu předtím nebylo. V samotné smyčce Dědina nechal DPP postavit zázemí pro řidiče a novou měnírnu, která napájí novou tramvajovou trať a v příštím roce bude sloužit také pro trolejbusy na budované trati na Letiště Václava Havla Praha.

Zprovozněním tramvajové tratě Divoká Šárka - Dědina a ukončením hlavních stavebních prací by mělo dojít k výraznému zlepšení pravidelnosti autobusové i individuální dopravy na Evropské ulici. Do konce roku budou v oblasti ještě probíhat dílčí dokončovací práce na pokládce kabelových tras inženýrských sítí na části chodníků a sadové úpravy. Proto i dílčí nezbytné zábory na Evropské ulici v oblasti Divoké Šárky budou pouze v pracovních dnech mimo ranní dopravní špičku. Kromě toho budou do konce listopadu pokračovat opravy silnic dotčených stavbou. V neposlední řadě na Evropské ulici nadále probíhá výstavba trolejbusového trakčního vedení v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119. Dopravní omezení budou pouze lokálního charakteru v řádu jednotek metrů při dokončovacích pracích na trakčních stožárech a při zřizování trolejí. Tyto práce budou probíhat do února 2024.

Zdroj: DPP
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

V pátek bude provoz Škodova paláce omezen kvůli evakuačnímu cvičení

PRAHA - V pátek 19. dubna 2024 odpoledne se v budově Magistrátu hl. m. Prahy, ve Škodově paláci v Praze 1, uskuteční evakuační cvičení, které bude trvat zhruba půl hodiny. Provoz Škodova paláce bude v tento den výrazně omezen a po dobu cvičení bude ...

V loňském roce zaplatila VZP za léčbu hemofilie téměř miliardu korun

Hemofilie je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Vloni se s ním léčilo 1326 klientů VZP (dvakrát více mužů). Léčb ...

ČSOP: Nové tůně nejen pro obojživelníky aneb ochrana přírody bagrem

Takzvaná Východočeská Sahara na Pardubicku. Bývalá cihelna na Kutnohorsku. Mokřad na jižním okraji Prahy. Pozemky podél Bakovského potoka na Rakovnick ...

Penta chce narychlo protlačit změnu přes Prahu 2: Kolejiště Hlavního nádraží se má stát staveništěm

Rada městské části Praha 2 v pondělí projednávala podání podnětu na změnu územního plánu na kolejiště Hlavního nádraží. Pozemky vlastní České dráhy, a ...

Dopravní podnik hl. m. Prahy opraví tramvajovou trať na Letenském náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od středy 17. dubna 2024 od brzkých ranních hodin s opravou tramvajové tratě na Letenském náměstí. Práce zde ...

Pátek 19.4.2024
Praha
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes