PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Zprávy

Zrekonstruovaná stanice metra Jiřího z Poděbrad opět slouží cestujícím

03.11.2023
PRAHA - Včera ráno krátce po deváté hodině Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uvedl do zkušebního provozu zrevitalizovanou stanici metra Jiřího z Poděbrad. Za rekordně krátkou dobu necelých deseti měsíců se ve druhé nejhlubší stanici pražského metra podařilo vyměnit eskalátory, zrekonstruovat eskalátorový tunel i vestibul a provést kompletní revitalizaci nástupiště. Kromě nových eskalátorů, osvětlení, podhledů, kamenných obkladů na nástupišti dostala stanice také nový navigační systém a signál LTE i 5G. Díky tomu je pražské metro od včerejška skutečně kompletně pokryto oběma sítěmi.
Foto: DPP, Petr Hejna
V dalších měsících bude ve stanici pokračovat výstavba výtahů, jejich zprovoznění DPP očekává na přelomu jara a léta 2024. Zhotovitelem stavby je sdružení společností STRABAG a AŽD Praha. Náklady na revitalizaci stanice včetně výměny eskalátorů činí zhruba 800 milionů korun, celkové stavební náklady včetně výstavby výtahů pak 1,29 miliard korun. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha - pól růstu ČR částkou necelých 85 milionů korun.

Stavební práce na projektu kompletní revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad, zahrnující také výměnu pohyblivých schodů a vybudování bezbariérového přístupu, odstartovaly 1. září 2021. Od začátku probíhaly ve dvou paralelních etapách. První zahrnovala práce prováděné hornickým způsobem, tj. hloubení těžní jámy, ražby šachet pro obě dvojice výtahů, ražby přestupní chodby, která bude oba výtahy spojovat, jakož i ražby šachty pro únikové schodiště. Druhá etapa stavebních prací, probíhající ze začátku zejména v neveřejné části stanice a v částečných záborech na nástupišti a ve vestibulu, zahrnovala kompletní revitalizaci stanice. V rámci ní se DPP a zhotovitelům podařilo v technickém zázemí stanice kompletně vyměnit například veškerou původní vzduchotechniku, kilometry kabelových rozvodů, osvětlení, nebo eliminovat průsaky.

Od 14. ledna letošního roku, kdy byla stanice Jiřího z Poděbrad na nezbytně dlouhou dobu pro cestující uzavřena, se revitalizace rozšířila do eskalátorového tunelu, do všech veřejných částí vestibulu a na nástupiště. I v těchto částech stanice se podařilo eliminovat veškeré průsaky, kompletně vyměnit další kilometry kabelového vedení, odstranit původní sovětské staniční eskalátory včetně strojovny a nainstalovat nové, energeticky úsporné, jakož i repasovat eskalátory vedoucí z vestibulu na povrch. Nepůvodní zářivky v celém rozsahu stanice nahradilo úsporné LED osvětlení, které je opět zabudováno do podhledů, jako tomu bylo při otevření této stanice v?roce 1980. Kompletně nové jsou kamenné obklady na nástupišti. DPP nechal opravit také poškozenou dlažbu, obklady ve vestibulu nebo ikonické hliníkové obklady. Vyměněny jsou také lamelové podhledy ve vestibulu, obložení obchodních vybaveností, hliníkové obklady v eskalátorovém tunelu prošly repasí.

"Dnešním dnem můžeme definitivně prohlásit všechny stanice pražského metra za plně pokryté mobilním signálem 5G i LTE. Více než 40 let po svém zprovoznění se stanice Jiřího z?Poděbrad dočkala také kompletní revitalizace. Je první zrekonstruovanou stanicí na druhém úseku trasy A, v dalších budeme postupně s rekonstrukcí pokračovat, na konci příštího roku přijde na řadu stanice metra Flora. Za necelých osm měsíců bude také Jiřího z Poděbrad první bezbariérově zpřístupněnou stanicí na území Prahy 3. To si nepochybně zaslouží nejen handicapovaní, ale i všichni rodiče, kteří vědí, jak nekonečně dlouho trvalo sjet bezpečně na nástupiště s?kočárkem. Náměstí Jiřího z?Poděbrad čeká velká rekonstrukce, na kterou jsem ještě z?pozice primátora vyjednal financování ze strukturálních fondů EU. Těší mě, že se díky práci architektky metra podařilo stanici vrátit její původní vzhled, jaký měla při zahájení provozu a teď bude stanice opět hojně navštěvovaným designovým skvostem obdivovaným návštěvníky z?celého světa. Díky instalaci nových technologií bude provoz stanice energeticky úspornější, to je dobrá zpráva pro životní prostředí," říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP a dodává: "Ve stanici dnešním dnem zahajujeme i pilotní testování nových navigačních a informačních prvků. Chceme, aby se každý v Praze vyznal a našel správnou cestu. Cílem je, především, aby pohyb ve městě a v MHD byl pro obyvatele předvídatelný a čitelný. Zkušenosti, které tady posbíráme v?rámci pilotního testování, využijeme pro vytvoření finální podoby tohoto jednotného systému po celé Praze."

"Zprovoznění kompletně zrekonstruované stanice metra a za pár měsíců i bezbariérového přístupu je jen jednou z velkých pozitivních změn, které Náměstí Jiřího z Poděbrad čekají. O revitalizaci náměstí, které se vyvíjelo nekoncepčně a je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, se mluvilo desítky let. Jsem rád, že už za pár měsíců tu začnou práce na nové podobě ‚Jiřáku‘ tak, aby tu vznikl plně funkční veřejný prostor, který i nadále bude sloužit jako živé srdce Žižkova. Už v rámci nulté etapy revitalizace se tu rozšířily tramvajové ostrůvky nebo přibylo několik přechodů pro chodce tak, aby nemuseli používat pouze podchod. V budoucnu tu vysadíme více než 100 nových stromů a zavedeme systém na hospodaření s dešťovou vodou, která bude zachytávána do retenčních nádrží, a pak využívána k zavlažování. Rozšíří se centrální cesta před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně tak, aby při častých kulturních akcích netrpěl trávník. O zeleň ale lidé nepřijdou, protože se zatravní nevyužívaná točna vedle kostela. Na náměstí přibydou i vodní prvky a atrakce pro děti. Nová podoba náměstí bude skvělým příkladem toho, jak dělat lepší město pro lidi," dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

"Stanice metra Jiřího z Poděbrad je významnou branou na Prahu 3. Proto jsme rádi, že se její rekonstrukci podařilo dokončit v řádném termínu a cestující ji mohou opět využívat. Rekonstrukce také podtrhla jedinečný interiér stanice, díky jehož vysoké estetické hodnotě je pražské metro považováno za jedno z nejhezčích v Evropě. Těšíme se, že na opravu stanice již brzy naváže celková revitalizace náměstí, kam přibude zeleň, a kam si lidé s ještě větší oblibou zajdou na trhy, na schůzku nebo třeba jen tak posedět," říká Michal Vronský, starosta městské části Praha 3.

"Revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad spojena s výstavbou výtahů a rekonstrukce stropní desky včetně vestibulu stanice Florenc C jsou dva největší a časově nejnáročnější investiční projekty, které v současnosti realizujeme v rámci stávající sítě pražského metra. Do obou stanic investujeme v součtu bezmála 3,1 miliardy korun. Jsem nesmírně rád, že se tak rozsáhlou revitalizaci stanice metra podařilo zvládnout v rekordním čase a přesně podle harmonogramu. Je to de facto nejrozsáhlejší rekonstrukce stanice od povodní. Za to patří velké díky všem kolegům z DPP, kteří se na tom podíleli a samozřejmě zhotovitelům," říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: "Současně intenzivně pracujeme na dalších investičních projektech. Běží veřejná zakázka na zhotovitele stavby výtahu ve stanici Radlická, kterou plánujeme zahájit na jaře příštího roku. Připravujeme veřejnou zakázku na zhotovitele rekonstrukce stanice Českomoravská, kterou chceme vypsat ještě letos, abychom v ideálním případě po skončení mistrovství světa v ledním hokeji, tj. cca v červnu příštího roku mohli zahájit samotnou stavbu. Třetí stanicí, kde bychom rádi na konci příštího roku zahájili stavbu, bude Flora. Ta bude svým rozsahem ještě větší než Jiřího z Poděbrad, protože zde kromě kompletní revitalizace, výměny eskalátorů a výstavby výtahů plánujeme také rekonstrukci měnírny. Veřejnou zakázku na tuto stavbu plánujeme vyhlásit v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku."

"Na Jiřího z Poděbrad se nám podařilo dokončit dvě etapy z celé zakázky, třetí etapa, tj. výstavba bezbariérového zpřístupnění ještě poběží zhruba do června příštího roku. Letos v létě ve stanici skočily práce prováděné hornickým způsobem, tj. veškeré ražby. Dobrou zprávou je, že proběhly bez negativních vlivů na okolní zástavbu a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Do konce letošního roku budou probíhat betonáže definitivního ostění. V prvních dvou až třech měsících příštího roku se budou realizovat vnitřní stavební konstrukce, tj. stěny, podesty, schodiště, dlažby či obklady. Na to pak navážou instalace technologií a strojního vybavení, počínaje vzduchotechnikou, osvětlením až po samotné výtahy. Zprovoznit je plánujeme do začátku letních prázdnin 2024 a pevně věřím, že se zhotovitelům podaří tento termín dodržet," dodává Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP - Metro.

"Zvládnout za necelých deset měsíců kompletní rekonstrukci jak stavební, tak technologické části stanice se na počátku jevilo jako velmi ambiciózní úkol. Jsme proto hrdí, že naše zkušené týmy, které měly práce na starosti, se s tímto úkolem úspěšně vypořádaly. Dostáli jsme tak svému závazku a můžeme dnes opět otevřít stanici veřejnosti. Pokračovat nyní budeme v druhé části zakázky, tedy ve zbudování bezbariérového zpřístupnění stanice. Dílo bylo úspěšně vyraženo a nyní pracujeme na betonážích definitivního ostění. Stavebních zakázek v rámci pražského metra si velmi vážíme a jsme rádi, že jsme obnovu této stanice pražského metra mohli provést," doplňuje Martin Bašár, Společnost Jiřího z Poděbrad - STRABAG a AŽD Praha.

V rámci revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad se podařilo díky spolupráci DPP, ROPIDu a designérského studia Side2 aplikovat novou grafiku projektu Čitelná Praha na všechny informační a navigační tabule v této stanici. Jedná se již o druhou stanici, kde se testuje nová grafika statických informačních prvků. Tou první byla západní polovina stanice Palmovka. A právě na základě uživatelského testování nového systému na Palmovce byly do řešení navigačních cedulí stanice Jiřího z Poděbrad zapracovány již některé poznatky a připomínky cestující veřejnosti. "Oproti Palmovce přibyl do základního rozcestníku s názvy konečných stanic metra hned zkraje nástupiště údaj, kterým směrem se nachází centrum. Novým užitečným pomocníkem jsou také vertikální seznamy stanic metra relevantní pro daný směr hned u prvního průchodu ze střední lodě od eskalátorů k jednotlivým nástupištím. I ve stanici Jiřího z Poděbrad se jedná o pilotní projekt, který poslouží k doladění výsledného systému pro celou Prahu," vysvětluje Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, která má na starosti koordinaci projektu Čitelná Praha.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Praha hledá úspory v energetice, ušetří při rekonstrukci Vinohradského divadla i Průmyslového paláce

Oddělení energetického manažera Magistrátu hl. m. Prahy pomáhá městským částem hledat úspory v energetice a plnit legislativu a Klimatický plán hl. m. Prahy. Za tři roky svého fungování kromě pořádání odborných seminářů a vzdělávání pomohlo ...

Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK bude mít od 1.8. novou ředitelku

S účinností k 1. srpnu 2024 jmenoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky Nár ...

Ministerstvo financí: Auditoři vystoupí na podzimní zakázkové tour v krajských městech

V říjnu odstartuje v Praze série konferencí určená pro zadavatele veřejných zakázek s názvem "VZ Tour 2024 - Inspirace a inovace ve veřejných zakázkác ...

Na tratích ve Středočeském kraji jezdí už šest RegioFoxů v barvách PID

Už šest moderních motorových jednotek RegioFox PID vozí cestující na tratích ve Středočeském kraji. Jednotky s čísly 004, 005, 008, 018, 019 a 020 voz ...

Hlavní město Praha našlo pachtýře pro svou zemědělskou půdu ve 12 pražských lokalitách

Praha uzavře pachtovní smlouvy na 12 svých zemědělských pozemků. Celkem se podařilo zajistit ekologicky šetrné hospodaření na 187 hektarech v lokalitá ...

Čtvrtek 25.7.2024
Praha
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes