PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Zprávy

Smíchov City - výstavba největšího projektu v moderních dějinách Prahy zahájena

30.09.2020
Zástupci hlavního města Prahy, městské části Praha 5 a společnosti Sekyra Group dnes 30. 9. položili základní kámen nové čtvrti Smíchov City. Zahájili tím výstavbu, jaká nemá v pražském kontextu obdoby.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Přestavba jednoho z nejatraktivnějších pražských brownfieldů, území kolem nádraží na Smíchově, se tak stane symbolem proměny města ve 21. století. Vznikne zde téměř 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch, včetně kilometrového pěšího bulváru, který bude těžištěm celého projektu. Nebude chybět ani škola nebo rozsáhlé plochy zeleně. Předpokládá se, že po dokončení projektu, tedy za dvanáct let, zde bude pracovat či bydlet 12 000 lidí. Celková investice dosáhne 20 miliard Kč.

"Dovoluji si říci, že takto připravený projekt na toto rozsáhlé území nově vznikající městské čtvrti je ukázkovým příkladem prvotřídního urbanismu, kvality veřejného prostoru i architektury samotné. Vím, že za celým projektem a procesem je ohromné množství práce. Tento projekt by měl být příkladem pro všechny městské projekty velkého měřítka v Praze v novém tisíciletí a měl by udávat správný směr pro revitalizace brownfieldů a kvalitu tvorby vystavěného prostředí vůbec v hlavním městě i v celé České republice. Gratuluji k tomuto výsledku a těším se na další kroky," zdůrazňuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.

Vznikne nové centrum Prahy
"Věřím, že výstavba Smíchov City bude klíčovým impulzem pro rozvoj města. Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole," říká v této souvislosti Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group, a pokračuje: "Mojí ambicí je, aby kilometrová pěší zóna, která protne celý projekt, vytvořila kulturu korza, kulturu pěšího bulváru jako komunikační osy, ale i městotvorného místa setkávání a občanských aktivit. Přeji si také, aby jeden z nově vzniklých parků měl charakter Hyde Parku a stal se jejich těžištěm."

Zahájení projektu předcházela pečlivá patnáctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, změnu územního plánu, řešení dopravní infrastruktury, a především velké mezinárodní architektonické soutěže, které hodnotila porota složená z reprezentantů developera, města i předních expertů. Promyšlenou koncepci výjimečně ocenili i přísní komisaři UNESCO, podle nichž nová zástavba nenaruší světové památkové dědictví Prahy.

"Prioritní důraz jsme položili na veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu nabídnout. Na jeho dvojí interakci - jak s prostorem soukromým, tak s veřejným životem, s občanskou společností, to je podstatou naší filozofie. Tím se lišíme od mnohých investorů, kteří zpravidla maximalizují objemy na úkor ploch s veřejnou funkcí. Poprvé v našem hlavním městě jsme aplikovali model komplexní transformace rozsáhlého brownfieldu, jakož i myšlenku participativního plánování, tedy zapojení všech dotčených subjektů, včetně občanských spolků, do přípravy projektu. Výsledkem je pozoruhodný konsenzus, neboť v procesu územního a stavebního řízení jsme nezaznamenali žádné odvolání. Domníváme se, že tento projekt nastavuje nové standardy rozvoje velkých území," vyjadřuje své přesvědčení Luděk Sekyra.

Smíchov City bude plně funkční čtvrtí, kde rezidence, administrativní a obchodní plochy doplní škola, parky či komunitní centrum. To vše propojí integrující pěší zóna jako výraz skutečnosti, že prioritou je pohyb lidí, ne aut.

Mezinárodní architektonická soutěž a veřejnost
"Lidé v nové čtvrti Smíchov City najdou vše, co skutečně potřebují k životu. Nová čtvrť je navržena podle principů města krátkých vzdáleností. Nabídne práci, bydlení, služby, veškerou občanskou vybavenost a perfektní dostupnost," shrnul hlavní myšlenky největšího developerského projektu v moderních dějinách Prahy Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Architektonická podoba Smíchov City vzešla ze dvou mezinárodních soutěží. Kvůli dosažení skutečné atmosféry města a vnitřní různorodosti se na její podobě podílí celá řada tuzemských i zahraničních architektů. Rozdílné přístupy i řešení budov jsou totiž zárukou, že nová smíchovská zástavba bude vynikat pestrostí a jedinečností. Mezinárodní soutěž byla rovněž inspirací pro unikátní koncepci respektující tradiční smíchovskou zástavbu, která však nepůsobí jednotvárně. Každý domovní blok je totiž dále členěn do více domů navržených několika architekty z různých zemí. Toto řešení je citlivé k okolí a vychází z tradičně rostlého města.

Inovativní bylo i zapojení veřejnosti, která výrazně ovlivnila formu integrace zelených ploch i rozsáhlé pěší zóny do projektu i rozhodnutí developera o zachování Radlické Kulturní Sportovny. Součástí přípravy byla řada veřejných projednání, diskuzí s občany i prezentací jak ve spolupráci s městskou částí, tak s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Komunitní centrum Radlická Kulturní Sportovna bude žít dál
"Zachování a oživení komunitního centra je výrazem respektu ke géniu loci této části Smíchova, autentického prostoru mezi kdysi schwarzenberskou Knížecí a proslulou Magorovou Oázou v budově nádraží, jejíž příběh se také pomalu chýlí ke konci," připomíná s jistou nostalgií Luděk Sekyra.

Radlická Kulturní Sportovna je unikátní prostor, který vytvořila skupina nadšenců z opuštěného drážního skladu jako místo pro setkávání, kulturu a sportovní vyžití. S jeho zprovozněním pomohla i veřejnost v crowdfundingové sbírce na internetu. Nyní se jako odkaz na tradici místa stane středobodem nového náměstí, které bude přiléhat k Radlické ulici. Zachován bude i realizační tým Sportovny a pestrý program, jenž zahrnuje hudbu, divadlo, stand-upy, tanec, film, výstavy, sport a další kulturní zážitky.

"Pětka je pestrá, rychle roste, je atraktivní. Proměna smíchovského brownfieldu je jejím přirozeným vývojem. Smíchov City nám přináší moderní infrastrukturu, respektuje genia loci Smíchova, kombinuje novou i původní architekturu a zachovává místa, která zde utváří tradiční, živou atmosféru, třeba Radlickou Kulturní Sportovnu. Developer tu odvedl příkladnou urbanistickou práci. Těší mě důraz, který je kladen na originalitu a bezpečnost veřejného prostoru i kvalitu života. Vzniknou zde krásná místa pro setkávání a odpočinek i potřebné školy. Projekt zkrátka v mnoha ohledech vyniká přístupem k lokalitě a posouvá celou Prahu mezi moderní západní metropole," uvádí Renáta Zajíčková, starostka městské části Praha 5.

"Jsme rádi, že naše aktivity přesvědčily místní obyvatele, městskou část Prahy 5 i Sekyra Group, že má smysl tenhle nádherný prostor zachovat. Jistotu dlouhodobé smlouvy využijeme k investicím do areálu a ke zvelebení okolí," říká Lukáš Žďárský, aktivista a zakladatel Radlické Kulturní Sportovny.

Úvodní fáze, rezidence v objemu 3,5 miliardy
Stavba první etapy projektu, jejíž podoba vzešla ze sedmi renomovaných architektonických ateliérů, potrvá 28 měsíců a je v investičním objemu 3,5 miliardy korun. Dodavateli stavby jsou konsorcium Strabag, Aspira Construction a Instalace Praha. První městský blok vyroste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní. Nabízí 195 bytových jednotek, z nichž už za prvních šest měsíců od zahájení prodeje našlo přes 60 % své majitele. Následovat bude kancelářská budova s rozlohou deset tisíc metrů čtverečních a další bytový blok o 210 bytových jednotkách. Domy mají v parteru prostor pro obchod, služby i restaurace. Počítá se také s moderním nájemním bydlením. Individuálně řešené domy jednotlivých bloků propojí společný dvůr a recepce. Nedílnou součástí Smíchov City bude i příjemný veřejný prostor. Rušný Smíchov získá nová klidná místa, vhodná pro piknik i relaxaci. Rezidenční část doplní park, který bude mít charakter širokého, téměř kilometr dlouhého městského bulváru. Celkově na Smíchově přibudou více než dva hektary zelených ploch. Aleje stromů nabídnou průhledy na Pražský hrad, zlíchovský kostelík nebo Vyšehrad. V plánu je i vybudování nové základní školy, zdravotnických zařízení a spojení lávkou s rekonstruovaným smíchovským nádražím.

V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru pak v druhé etapě projektu Smíchov City vyroste celá komerční čtvrť (business district) včetně rozsáhlého kampusu pro Českou spořitelnu o celkové ploše 130 000 m2. Zároveň dojde k dostavbě bulváru v celé jeho délce a založení parkových ploch. Celková investice do všech čtyř etap projektu dosáhne 20 miliard.

"Těší mě, že se nám postupně daří zacelovat jizvy Prahy. Smíchov City je v tomto ohledu první brownfield, který se promění v živou a funkční čtvrť. Podobných míst je ovšem ještě mnoho - Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov nebo třeba Hloubětín jsou další výzvy, které před námi stojí," říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).

"Jsme opravdu rádi, že po patnácti letech intenzivního a pečlivého plánování začínáme konečně všechny naše vize realizovat. Smíchov City je významný celogenerační projekt. Věříme, že na konci téhle cesty bude atraktivní městská čtvrť, ve které se bude dobře žít i pracovat," uzavírá Leoš Anderle.

Smíchov City jako infrastrukturní projekt
Součástí celkového záměru jsou i velkorysé infrastrukturní a dopravní investice. Dojde k vybudování záchytného parkoviště (Park and Ride) pro autobusy a více než 1 000 aut v sousedství smíchovského vlakového nádraží, do něhož se přesune podstatná část provozu z dnešní Knížecí. Tato investice, kterou realizuje hlavní město, si vyžádá více jak 2,5 miliardy. Správa železnic zároveň realizuje zásadní modernizaci budovy smíchovského nádraží a jeho okolí za přibližně tři miliardy korun. Projekt výrazně ovlivní celkovou koncepci dopravy, neboť jak pěší zóna, která protne celé rozvíjené území, tak okolní ulice lemované novou výstavbou vytvoří komunikační osy s novou kvalitou i funkcí.

"Tento projekt představuje komplexní návrh daného území, zahrnující výstavbu s vyváženým poměrem bytové a nebytové funkce, včetně řešení přilehlých veřejných prostranství, pěších komunikací a dopravního systému. Řešené území přímo navazuje na vznikající projekty revitalizace celé této části města, zahrnující zásadní úpravy týkající se vlakového a autobusového terminálu, celého dopravního systému a dalších projektů s tímto územím souvisejících. Plánovaný bulvár s aktivním městským parterem, prostranstvími a vegetací akcentuje přímé propojení směrem od severní části území k uvedenému dopravnímu uzlu a stane se výrazným novým prvkem, nově definujícím charakter a prostupnost území. Blokové uspořádání objektů navazuje na historické členění zástavby Smíchova," dodává náměstek Petr Hlaváček.


Zdroj: Hlavní město Praha
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Další články z rubriky Zprávy

Praha zahájila zimní humanitární opatření pro bezdomovce

Dnes 1. prosince 2023 spustí Praha zimní humanitární opatření pro lidi bez domova, která budou fungovat až do 31. března 2024. Město posílí terénní služby a zajistí více jak 600 lůžek v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem na celém ...

ŘSD zahájilo kácení mimo-lesních dřevin na území dostavby Pražského okruhu v úseku D1 - Běchovice

Po dokončení nezbytných průzkumů včetně dendrologického, které jsou součástí přípravných prací na území dostavby Pražského okruhu v úseku D1 - Běchovi ...

Zima přišla nárazově, netopýři hledají, kam se úkryt. WC ministerstva vnitra ale nebyl dobrý nápad!

Netopýři se ještě minulý týden běžně krmili nočním hmyzem. Náhlý nástup zimy ale některým udělal čáru přes rozpočet. Pražskou zvířecí záchranku na poh ...

Letecká společnost Smartwings otevře novou pravidelnou linku Praha - Atény

Smartwings rozšiřuje svou síť destinací a na léto 2024 přichází již se třetí novinkou. Od 31. května 2024 společnost zahájí pravidelné letecké spojení ...

ŘSD: Vybíráme zhotovitele stavby I/38 Pávov, křižovatka s D1

V těchto dnech vybírá ŘSD zhotovitele přestavby rizikové křižovatky na dálničním přivaděči v Jihlavě - Pávově. Během posledních let zde došlo k desítk ...

Pátek 1.12.2023
Praha
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2023 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes