PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Z regionu » Praha.eu - portál hlavního města Prahy

Z regionu

Praha.eu - portál hlavního města Prahy Zdroj: Praha.eu - portál hlavního města Prahy |

Praha představuje nové způsoby financování renovací budov

14. 2. 2018 | Hlavní město Praha se jako jeden z osmi partnerů evropského projektu FINERPOL podílí na spuštění interaktivní mapy zobrazující příklady dobré praxe energeticky úsporných renovací budov a jejich financování – Finermap. Díky spolupráci s experty z ČVUT se do výběru nejúspěšnějších projektů dostaly i příklady z České republiky. Nově spuštěný online nástroj Finermap umožní vlastníkům a správcům veřejných a soukromých budov, zástupcům měst a obcí nebo malým a středním podnikům najít rychle a i ...

Praha bude pokračovat v opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší

12. 2. 2018 | Městský soud v Praze zrušil v minulém týdnu podstatnou část Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, vydaného Ministerstvem životního prostředí v květnu roku 2016. Ačkoliv hlavní město Praha nebylo přímým účastníkem soudního sporu, celou situaci pozorně monitoruje a v činnostech směřujících ke zlepšení ovzduší na svém území bude pokračovat.

Blíží se přijetí legislativní úpravy tzv. „sdíleného“ ubytování

8. 2. 2018 | Pracovní skupina hl. m. Prahy v čele s radním Janem Wolfem, která se zabývá negativy spojenými s tzv. „sdíleným“ ubytováním, již dva roky usilovně jedná s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pracovní skupina magistrátu zároveň již dříve realizovala informační kampaň zaměřenou na osvětu, včetně spuštění internetových stránek (na http://sdileneubytovani.praha.eu ), která informovala poskytovatele a uživatele o jejich právech a povinnostech. Praha se tak z ...

Petr Dolínek navrhuje zvýšení rozpočtu na opravy mostů o 246 milionů korun

7. 2. 2018 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s. (TSK) nemá pro rok 2018 dostatek finančních prostředků na pokrytí všech smluvních závazků souvisejících s přípravou a realizací akcí. Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek proto předloží Radě hl. m. Prahy návrh na zvýšení rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 – Doprava o 246 milionů korun. Peníze by měly směřovat na opravy mostů. ...

Praha úspěšně rozvíjí oblast školství. Daří se modernizovat školy, zavádět inovace i zlepšovat situaci učitelů

7. 2. 2018 | Pražské školství potvrzuje roli metropole jako vzdělanostního centra republiky. Zejména v posledních letech se daří navyšovat prostředky určené na posílení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, potřebné rekonstrukce škol, důležité investice i inovace a modernizace v pražském školství. Vzdělávání v metropoli se navíc intenzivně zaměřuje i na oblast prevence i na seniory. Mezi největší úspěchy patří podle pražské radní pro školství Ireny Ropkové loňské schválení Krajského akčního plán ...

Podnět z Ostravy nebo třeba obnova sousoší na Letné. I to přinesl projekt zmente.to v roce 2017

7. 2. 2018 | Téměř 8 500 podnětů, stížností a pochval poslali lidé v roce 2017 prostřednictvím pražského projektu zmente.to . Za více než deset měsíců jeho života jsme zároveň nashromáždili velké množství zajímavých dat a statistik. Z kterých městských částí se lidé ozývají nejčastěji, na co chodí nejvíce stížností, jak dlouhý byl nejdelší podnět, jak často píše nejaktivnější občan nebo které nejpikantnější stížnosti na pražský magistrát dorazily – vše najdete přehledně zpracované v 10 NEJ projektu ...

Proměny v okolí magistrály o krok blíže realizaci

6. 2. 2018 | Postupná proměna prostoru Severojižní magistrály dnes získala jasnější obrysy. Rada hl. m. Prahy schválila harmonogram určující místa, kterým je třeba se v nejbližší době věnovat. Některé změny, jako například zlepšení podmínek pro chodce nebo cyklisty, se začnou prověřovat už tento rok. Harmonogram vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na pokyn pražské rady.

Pravidelná zkouška sirén

6. 2. 2018 | Ve středu 7. února 2018 proběhne na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12.00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 2 minut. Na území hlavního města Prahy budou těsně před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce. ...

Pražská seniorská akademie se rozšíří i na střední školy

6. 2. 2018 | Na vybraných základních uměleckých školách v hlavním městě již třetím rokem funguje unikátní a nesmírně populární projekt akademie umění a kultury pro seniory. Vzhledem k velkému ohlasu a zájmu seniorů o podobné bezplatné volnočasové aktivity, určené k aktivnímu trávení volného času nyní pražská radní pro školství Irena Ropková připravuje rozšíření akademie i o další vzdělávací projekty určené seniorům na městských středních školách. ...

Sídliště Ďáblice: město má dostatek nástrojů na ochranu jeho kvalit

6. 2. 2018 | Město má při ovlivňování soukromých záměrů dostatek nástrojů pro usměrnění projektů, které v území plánuje společnost CPI. Kromě limitů, které stanovuje územní plán, je to především vlastnictví pozemků, které bezprostředně sousedí s pozemky developera. Hlavní město navíc ve spolupráci s městskou částí vypracuje územní studii, která stanoví podrobná pravidla pro případnou zástavbu.

Na pražském magistrátu se diskutovalo o budoucnosti taxi

5. 2. 2018 | Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová dnes uspořádala konferenci s názvem „Taxislužba v době moderních technologií“. Konference se zúčastnili zástupci Prahy, dotčených ministerstev a provozovatelů taxislužeb a také digitálních platforem Liftago, Uber a Taxify, jejichž činnost je již dlouho předmětem sporů. Diskutující se setkali v primátorské rezidenci na Mariánském náměstí. ...

Praha podporuje carsharing

2. 2. 2018 | Ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy a Asociace českého carsharingu se podařilo po dvouleté práci dokončit webové stránky, které umožnují využívat carsharing na území hlavního města. Možnost vyzvedávání a vrácení vozidel bude v modrých a fialových zónách placeného stání.

Hlavní město zná svého nejoblíbenějšího učitele. Pražským Ámosem je Radka Pištorová ze Základní školy náměstí Curieových

2. 2. 2018 | V reprezentačních prostorách Škodova paláce se včera odehrálo první regionální kolo 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Zúčastnilo se ho celkem osm nominovaných učitelů a učitelek za hlavní město a jedna pedagožka z Vejprnic na Plzeňsku. V soutěžním klání nakonec uspěla Radka Pištorová z prvního stupně Základní školy náměstí Curieových v Praze 1.

Z Malostranského parkoviště se stává Malostranské náměstí

2. 2. 2018 | Stavební práce, které právě na Malostranském náměstí probíhají, jsou již součástí plánované revitalizace celého náměstí. Žlutá žula, kterou vybrali architekti, se položí mezi právě vyměňované tramvajové koleje, aby nedošlo ke dvojí výluce tramvajového provozu. Rekonstrukce tramvajové trati bude trvat do 20. února a je první ochutnávkou výsledné podoby náměstí.

Pro navyšování investiční rezervy pro městské části nejsou objektivní důvody

1. 2. 2018 | V pondělí 5. 2. 2018 od 15.00 se náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Eva Kislingerová zúčastní debaty o čerpání půlmiliardové investiční rezervy pro městské části. V diskusi se starosty městských částí Prahy bude správkyně městské kasy odrážet kritiku na výši objemu schválených prostředků.

V Praze 3 a 7 začaly platit nové zóny placeného stání

1. 2. 2018 | Do nového systému zón placeného stání se ode dneška připojuje přes 25 tisíc parkovacích míst v Praze 3 a 7. Na rozdíl od obyvatel jiných městských částí nepůjde pro rezidenty o velkou změnu, za parkování zde platí už delší dobu. Změnu pocítí hlavně návštěvníci těchto čtvrtí.

Praha už má analýzu Kloknerova ústavu k Libeňskému mostu

31. 1. 2018 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) dnes obdržela expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT o stavu Libeňského mostu. Zpráva již byla odeslána představitelům hlavního města Prahy a rovněž bude zítra předána na Ministerstvo kultury.

Investice do Hostivařské přehrady je investicí do bezpečnosti Pražanů

31. 1. 2018 | Hostivařská přehrada, zprovozněná v roce 1963, je nejvýznamnějším vodním dílem na území Prahy. Dříve byla využívána převážně k rekreaci. Dnes však slouží i k vyrovnání průtoků pod přehradou, čímž výrazně přispívá k ochraně obyvatel města v případě povodňových událostí.

Praha vyhlásila grantový program k bezbariérové úpravě objektů

30. 1. 2018 | Praha schválila Grantový program v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru na území hl. m. Prahy na rok 2018. Cílem této finanční podpory je motivovat majitele a provozovatele objektů např. k úpravě vstupů do budov nebo sociálních zařízení tak, aby byly bezbariérové. Žadatelé mohou získat příspěvek až ve výši 900 000 korun v závislosti na dotační oblasti a typu žadatele.

V Troji vznikne nová lávka. Nahradí zřícenou

30. 1. 2018 | Městská rada dnes rozhodla o dalších krocích k výstavbě nové lávky v Troji. Ta vznikne v místě zřícené lávky a investorem stavby bude odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Z rozpočtu bude na stavbu lávky vyčleněno 60,5 milionu korun. V následujících dnech trojskou lávku zatím nahradí velkokapacitní přívoz pro 200 cestujících. Ten bude moci oproti současnému přívozu plout i při výrazně větším průtoku řeky. ...

Zdroj: Praha.eu - portál hlavního města Prahy - praha.eu
04:12:26 | 18.02.2018Revoluční technologie Renisshaw umožní výrazné zvýšení produktivity

Společnost Renishaw uvedla na trh svůj nejnovější stroj pro 3D tisk z kovových prášků - RenAM 500Q. Do nejprodávanější kategorie kovových 3D tiskáren přináší obrovské zvýšení produktivity a významné snížení výrobních nákladů. Díky čtyřem laserům s ...

Při požáru dřevostavby na Rakovnicku zahynula žena

16.02.2018 | Krimi

K nahlášenému požáru hospodářské kůlny v Jesenici vyjeli ve čtvrtek jedenáct minut po 11. hodině profesionální hasiči ze stanice Rakovník a dobrovoln ...

Unikátní festival v Praze: Zažijte Japonsko všemi smysly!

15.02.2018 | Kultura

PRAHA - Tradiční i novodobé japonské divadlo i hudba, zajímavé workshopy, ochutnávky, etiketa odívání kimona, ukázka kaligrafie, výroba tradičních pan ...Neděle 18.2.2018
Praha
Další regiony »
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru


Copyright © 1/2009-2018 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.